BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL LABORATORY SCIENCES
                                          Collection Date: 19th May , 2017
                                                             Time: 0830 Hrs
                                         Venue: Faculty of Health Sciences

 

NO SURNAME NAMES FORMER SCHOOL
1 Sukati Nikiwe Tanele Lobamba Lomdzala High
2 Dare Thabiso Gbemi Nyamane High
3 Dlamini Gcinile Gelani St Michaels
4 Dlamini Lindokuhle Zitha Ngwane Park
5 Dlamini Hlobile Pertunia Mhlatane High
6 Dlamini Sandzisiwe Pearl Phonjwane High School
7 Dlamini Simiso Sheriff Mbalenhle Academy
8 Dlamini Teyise Igugulesizwe Comp Tech
9 Dlamini Xolani Goodwell Swazi National High
10 Dlamini Wonder Sandile Sikhunyane High
11 Gama Vuyani Mfanuzile KaShali Pro-Learning High
12 Gamedze Kwanele Malibongwe Bigbend High
13 Hlophe Phiwokuhle Nsongweni High
14 Hussein Mncedisi Anold Bhunya Central High
15 Khumalo Sebenele Eugene Nyamane High
16 Mabuza Simphiwe Mlondi Warburton Comb School
17 Mafomisa Bafana Hillside KaLobtsibeni High
18 Magagula Mandlakayise Etimphisini Central High
19 Magagula Mlamuli Goodwill Litjelembube Secondary
20 Makhetha Nkhala Rose Mazenod High
21 Mamba Takitsi Sinakekelwe Setsembiso Sobunye High
22 Masuku Simangele Dudu SOS Hermann Gmeiner College
23 Masuku Sanele Brutus Ntjanini Central
24 Matsebula Mlungisi Sikolwethu Nhlangano Malindza High
25 Matsebula Tandzile Buyisile Everlyn Baring High
26 Matsenjwa Sibusiso Gcina Lusoti High
27 Mazibuko Sinakekelwe Lorinda Siteki Nazarene High
28 Mdluli Thulani Mcolisi Hereford High
29 Mkhabela Menzi Polite Ezulwini Comminity High
30 Mkhabela Mfundo Ciniso Goodshepherd
31 Mkhwanazi Fumene Asandze Ngwane  ParK High
32 Msibi Sizwe Lindsey St Francis High
33 Ndlovu Luyanda Siniketiwe St Marks High School
34 Ndlovu Thabani Cheriff Mhlume High
35 Nobela Lindelani Mpendulo Everlyn Baring High
36 Ntsini Sithembiso Mbhekeni Lozitha National High
37 Sibandze Thulane Knowledge Sobokozana High
38 Simelane Sandile Wakhile Manzini Nazarene High
39 Simelane Thembalethu Saneliso Florence Christian Academy
40 Sukati Mancoba Anson Lobamba Lomdzala High
41 Tfwala Samkelo Linda Etimphisini Central High
42 Thwala Silungile Hlengiwe St. Michael’s High
43 Tsela Nolwazi Felicity Siyendle Community High
44 Zwane Nobuhle Ngomane High