PRIMARY TEACHER’S DIPLOMA 
Collection Date: 19th May 2017
Time: 8:30 am 
Venue: Faculty of Education

 

NO.  SURNAME NAMES NAME OF SCHOOL
1 Bhembe Nomsa Sicelosethu Secondary
2 Chonco Vakele Angelin St Theresa’s High
3 Da Silva Mimi Christian Hlatikhulu Central High
4 Dlamini Busisiwe Precious Hillside College
5 Dlamini Sibongosenkosi Bonga Franson Christian High
6 Dlamini Nkosingiphile Surprise Ndangu Lutheran Church
7 Dlamini Ncamiso Phinda Nyamane High
8 Dlamini Tibuyile Mhlume Secondary
9 Dlamini Hlanziwe Qondile Ekudvwaleni High
10 Dlamini Temalangeni Charity Big Bend High
11 Dlamini Thandeka Pertunia Swazi National High School
12 Dlamini Khetsiwe Bongiwe Matsetsa Nazarene High
13 Dlamini Banele Prudence Ngwane High
14 Dlamini Siphesihle Nokuhle Nyamane High
15 Dlamini Mbuso Sibonginkhosi Lavundlamanti High
16 Dlamini Khetsiwe Ndwandwe High
17 Dlamini Sitile Etimphisini Central High
18 Dlamini Sandile Eric Ngwane High
19 Dlamini Sihle Tenele Masiphula High
20 Dlamini Sabelo Felix MP Magagula Senior Seconary
21 Dlamini Nkosingiphile Ntombizonke Franson Christian High
22 Dlamini Sandile Njabulo Enkhungwini High
23 Dlamini Sakhamuzi Phinda Ezulwini Community High
24 Dlamini Gabsile Gcinile Mbalenhle Acaddemy
25 Dlamini Mandisi St Anne’s High
26 Dlamini Nomfundo Nompumelelo Big Bend High
27 Dlamini Fanelesibonge Lindelwa Ntsinini High
28 Dlamini Tivumile Tenele Somnjalose High
29 Dlamini Badzelsile Noncedo St Christophers High
30 Dlamini Bongekile Hlobsile Lozitha National High
31 Dlamini Tenkhosi Siphilile Matsapha Swazi National
32 Dlamini Nomfundo Michelle Sigangeni High
33 Dlamini Siphesihle Nomeluleki Gundvwini High
34 Dludlu Ntombifuthi Charity Ebenezer High
35 Dludlu Nokwanda Nhlalwenhle Mayflower High
36 Fakudze Nolungelo Matiti Lusoti High
37 Fakudze Zakhele Thembumuzi Dvokolwako High
38 Fakudze Bhekiwe Nyetane High
39 Gama Setsabile Mankayane High
40 Gama Sabelo Andrias Kshiele High
41 Gamedze Sibangani St Philips High
42 Ginindza Sincedzile Fortunate Evelyn Baring High
43 Ginindza Sibonelo Hosea High
44 Gule Gcebile Gcinile Mhlatane High
45 Gulwako Nomcebo Nokuphila Mambane High
46 Gumedze Tandzile Dvokolwako High
47 Gumedze Sibusiso Candy Nhlangano Central High
48 Gumedze Kate Nomphumelelo Swazi National High
49 Gwebu Tengetile Nonduduzo St Theresa’s High
50 Gwebu Thandeka Racheal Mhubhe High
51 Gwebu Bonisile Prisca Christ the King High
52 Hlanze Election Mvoteleni Nhletjeni High
53 Hlawe Sipho Mbalenhle Christian Academy
54 Hlophe Zanocolo Assurance Hillside College
55 Khoza Nomcebo Zandile LaMawandla High
56 Khumalo Zinhle Thantazile Dvokolwako High
57 Khumalo Mduduzi Sandile Mhubhe High
58 Kunene Audrey Swazi National High
59 Kunene Zeblon Maguga Dvokolwako High
60 Kunene Lindiwe Nomvuyiselo Fundukuwela High
61 Kunene Nompumelelo Ruth Lusoti High
62 Kunene Xolani Ntokozo Ikhwezi High
63 Lokotfwako Philile Hlengiwe Dvokolwako High
64 Lokothwako Temantungwa Treasure Lebombo Sdecondary
65 Lukhele Lindokuhle Khulile Manzini Nazarene High
66 Lukhele Xolani Mancoba Swazi National High
67 Lukhele Nonhlanhla Fortunate Mliba High
68 Lukhele Mncedisi Nhletjeni High
69 Lushaba Nokwanda Thenjiwe St Theresa’s High
70 Mabila Fisile Nyakatfo High
71 Mabundza Zuzumusa Louskin Nazarene High
72 Macu Ian Mbuso Nyamane High
73 Magagula Siphesihle LaMawandla High
74 Magagula Njabuliso Ndumiso Mpofu High
75 Magagula Nomvula Nonduduzo Endzingeni Nazarene High
76 Magagula Thandeka St Theresa’s High
77 Magagula Colile Nswi Salem High
78 Magongo Nkosingiphile Muziwakhe Mhlatane High
79 Mahlalela Khethile Nkalashane High
80 Mahlalela Siphiwe Kimberly Mhlume High
81 Mahlalela Zandile Shewula High
82 Mahlambi Tenele Prisca Kalamdladla High
83 Makhubu Mlungisi Mfundo Central High
84 Makwakwa Justice Mzamo Lozitha National High
85 Mamba Makaziwe Seluliwe St Michaels High
86 Mamba Nomvuselelo Bongie Engudzeni High
87 Mamba Hlengiwe Princess Hillside College
88 Mamba Siyabonga Ebenezer High
89 Mamba Mlamuli Vuyano Hlutse High
90 Mamba Tanele Annidia Mayiwane
91 Manana Cebsile Apex Tutorial Academy
92 Manyatsi Thobile Thuli Nyamane High
93 Maphosa Bongekile Mandile Sisukumile Secondary
94 Maseko Colani Khulekani Lobamba Lomdzala High
95 Maseko Nontsikelelo Londiwe Emcozini High
96 Maseko Notsile Nyamane High
97 Masondo Musa Majahonkhe Sibusisweni High
98 Masuku Thobelani Nicholas Lavundlamanti High
99 Masuku Sabelo Ebenezer High
100 Matfunjwa Million Mduduzi Endzingeni Nazarene High
101 Mathambo Nakedi Patience Lusoti High
102 Matsebula Nontobeko Yvonne Bulembu Christian High
103 Matsebula Qondile Xolile Salem High
104 Matsenjwa Mcolisi Mehluli Christ the King High
105 Matsenjwa Lindelwa Sihle St Michaels High
106 Matsenjwa Senamile Nontobeko Mphundle High
107 Mavimbela Thandeka Tracy Etimphisini Central High
108 Mayisela Temvelo Pretty Manzini Nazarene High
109 Mazibuko Lungelo Richard Nhletjeni High
110 Mbhamali Setsembele Allen Matsanjeni High
111 Mbhamali Lulama Penelope Etimphisini Central High
112 Mbuli Samkelisiwe Nonhlanhla Ekubongeni High
113 Mbuli Lindelwa Petronella Emagobodvo High
114 Mdluli Setsabile Ekudvwaleni High
115 Mdluli Tekhaya Nosipho Mlambo High
116 Metfula Londiwe Melody Mpofu High
117 Mhlanga Malungisa Mantambe High
118 Mhlanga Fezile Pearl Mantambe High
119 Mhlanga Nokubonga Siviwe Camalaza Secondary High
120 Mhlanga Thabo Bongiswa Emlalatini Dev Center
121 Mhlanga Alfred Tinyiko Mambane High
122 Mkhabela Lindelwa Zethu Duze High
123 Mkhabela Nothando Abigail Everlyn Baring High
124 Mkhonta Mavela William Hlatikulu Central High
125 Mkhonta Gcinile Gcinaphi Herefords High
126 Mkhonta Nomfundo Lenhle Nyakatfo High
127 Mkhwanazi Lungelo Cyprian Hillside Kalabotsini High
128 Mkhwanazi Sizakele Innocentia Nhletjeni High
129 Mlambo Sifiso Robert Ka-Shali Pro Learning High
130 Mndzebele Thandolwethu Fortunate Ebenezer High
131 Mndzebele Sitakele Nondumiso St Joseph’s High
132 Mngometulu Philisiwe Thuli Ka-Shali Pro Learning High
133 Mngomezulu Menzi Busakahle FEA High
134 Mnisi Mayibongwe Nicholas Maguga Dam High
135 Mthembu Londiwe Lindelwa Mater Dolorosa High
136 Mthimkhulu Mlungisi Lindelwe Mpakeni High
137 Mtshali Fezile Sphesihle Ebenezer High
138 Mtshali Linda Jimmy Langa J.S. Secondary
139 Mtsoeni Thabiso Khosi Matsapha Swazi National H/S
140 Mvila Mbongeni Doctor Nyakatfo High
141 Ndlangamandla Bonginkosi Ebenezer High
142 Ndlovu Xolelwe Christal Elangeni High
143 Ndwandwe Mbali Angel Etimphisini Central High
144 Ndzinisa Nontobeko Bridget Nhlangano Central High
145 Nene Neliswa Ngcebo Mpaka High
146 Ngcamphalala Wonder Mbongeni Ezindwendweni High
147 Ngomane Siphesihle Mbongiseni Endzingeni Nazarene High
148 Ngozo Sifiso Patrick Mbukwane
149 Ngwenya Sincedzile Temabuya Free Evangelical Assemblies High
150 Nhleko Busisiwe Precious Ekuthuleni High
151 Nhlengetfwa Bheki Mbhekeni The GEM Combined
152 Nkambule Nosisa Estel Hlutse High
153 Nkomo Sibusiso Peter Sisukumile Secondary
154 Nsibande-Mndawe Qinisile Sandra Evelyn Baring High
155 Nxumalo Sanele Nokwethu Ngwane Park High
156 Nyoni Nonhlakanipho Nondumiso Matsetsa Nazarene High
157 Nyoni Nothando Ntombikayise Lomahasha High
158 Nzima Nomvula Promise Edwaleni High
159 Nzima Zanele Nyamane High
160 Phakathi Phumlani Phillip Duze High
161 Salelwako Philisiwe Zandile Mbalenhle Christian Academy
162 Shabalala Ntombenhle Nothando Masiphula High
163 Shabangu Chazile Nothando Sokhonjiwe High
164 Shongwe Mcondisi Peacefully Dvokolwako High
165 Shongwe Babhekile Ebenezer High
166 Shongwe Siphiwe Gladys Dvokolwako High
167 Shongwe Celane Thulani Lomahasha High
168 Shongwe Samkelisiwe Buhle Siteki Nazarene High
169 Shongwe Dumisa Michael Elulakeni High
170 Shongwe Linda Lungelo Jerusalem High
171 Shongwe Muziwakhe Mlandvo Woodlands High
172 Sibandze Zakhona Franson Christian High
173 Sifundza Fezile Evelyn Baring High
174 Sikhondze Zama Mbalenhle Christian Academy
175 Sikhondze Senzo Qimintaba High
176 Simelane Bandzile Doctor Nhletjeni High
177 Simelane Zandile Mbalenhle Christian Academy
178 Simelane Thandokuhle Goodwill Nyamane High
179 Simelane Siboniso Khulekane Nkalashane High
180 Simelane Tebenguni Thandeka Buhle Hillside KalaBotsibeni High
181 Simelane Siyabonga Andile Edwaleni High
182 Simelane Welile Thembisile Nhletjeni High
183 Sithebe Thanduxolo Lihle Encabaneni High
184 Sithole Lomsombuluko Fortunate Hillside College
185 Soko Mpendulo Senzo Dwalile Central High
186 Tfwala Nomile Nompendulo Dvokolwako High
187 Thwala Nosipho Nokwazi Evelyn Baring High
188 Tsabedze Simangaliso Samkelo Franson Christian High
189 Tsabedze Nokwanda Thobeka Bambanani High
190 Tsela Justice Sandile Sigcineni High
191 Vilakati Nompumelelo Cynthia Engudzeni High
192 Vilakati Sandile Sibusiso Shewula High
193 Vilakati Nikiwe Thulisile Hillside KalaBotsibeni High
194 Yende Mangaliso Bheki St John Bosco High
195 Zulu Nosihle Cloudia Bhunya Usuthu High
196 Zulu Nkosinathi Emmanuel Nyamane High
197 Zwane Gugu Prudence Ngwane Park High
198 Zwane Nkonzwenhle Ngcoseni Central High
199 Zwane Maqhawe Magubheleni Alliance
200 Zwane Noncedo Nolwazi SOS Herman Gmeiner High
201 Zwane Mangetse Felix Franson Christian High