APPLICANTS FOR PRIMARY TEACHER’S DIPLOMA
INTERVIEW DATE: 16 APRIL 2018
TIME: 0830 HRS
VENUE: FACULTY OF EDUCATION (LEARNING CENTRE)
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
1 Ampadu Michael Nana Presbyterian Comprehensive Secondary
2 Bhembe Phiwa Nomalungelo Mbalenhle Christian Academy
3 Bhembe Zodwa Nomcebo MP Magagula High
4 Bhembe Cebile Litjelembube Secondary
5 Bhembe Lindelwa Commercia Nyetane High
6 Bhembe Machawe Samuel Swazi National High
7 Carvalho Patricia Patshi U-Tech College
8 Cindzi Nomfundo Lindelwa Hillside College
9 Dladla Siphiwe Ntsandvoyenkhosi St. Michaels High
10 Dlakudze Siboniso Oslo High
11 Dlamini Philile Mbalenhle Christian Academy
12 Dlamini Thembinkosi Sakhile Bambanani High
13 Dlamini Bhekumuzi Sifiso Mhlatane High
14 Dlamini Temusa Felicia Mayflower Secondary
15 Dlamini Nomfundo U-Tech College
16 Dlamini Nomathemba Florence Falaza Comprehensive High
17 Dlamini Nonduduzo Nothando Bambanani High
18 Dlamini Sibusiso Dwaleni High
19 Dlamini Nokwanda Happiness Dwaleni High
20 Dlamini Mkhosi Siboniso Ndlela Secondary
21 Dlamini Zinhle Bambanani High
22 Dlamini Khanyile Nompumelelo Siyabonga High
23 Dlamini Lomalangeni Temangwane Metropolitan College
24 Dlamini Sakhile Comfort Mbalenhle Christian Academy
25 Dlamini Wendile Princess Everlyn Barring High
26 Dlamini Msimisi Wiseman Nyamane High
27 Dlamini Silungile Precious Our Lady of Sorrows High
28 Dlamini Nondumiso Portia Ka-Boyce High
29 Dlamini Telamsile May Nyakatfo High
30 Dlamini Winile Siphiwe Dwaleni High
31 Dlamini Celani Bandlancane Phonjwane High
32 Dlamini Tengetile Fridah Bambanani High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
33 Dlamini Londiwe Temalangeni Swazi National High
34 Dlamini Simphiwe Takahhohho Langa JS.
35 Dlamini Fezile Promise Phumanyova High
36 Dlamini Temaswati Vinah Nolwazi N.J.Mahlangu High
37 Dlamini Ntando Senzosenkhosi ST. Francis High
38 Dlamini Lindani Zwelakhe Evelyn Baring High
39 Dlamini Mabandla Sinethemba Mbalenhle Christian Academy
40 Dlamini Zethu Fortunate Mbalenhle Christian Academy
41 Dlamini Batfobile Lamawandla High
42 Dlamini Gcebile Methula Secondary
43 Dlamini Sifiso Linda Ngazini Secondary
44 Dlamini Ayanda Siphesihle Ekuphakameni Community High
45 Dlamini Temaswati Tandzile Siyendle Community High
46 Dlamini Fakazi Litjelembube Secondary
47 Dlamini Nothando Ayanda Siteki Nazarene High
48 Dlamini Thabani Mlungisi Dvokolwako High
49 Dlamini Nkhosingiphile Glorious Mbalenhle Christian Academy
50 Dlamini Philani Mbuso Salem High
51 Dlamini Lwazi Boyboy Mpaka High
52 Dlamini Nosizwe Xebsile Entandweni High
53 Dlamini Nokwanda Teluyengo Nyamane High
54 Dlamini Sabelo Ndlela Secondary
55 Dlamini Sithini Sibongile Etimphisini High
56 Dlamini Takabo Tembusweni Dlomodlomo Secondary
57 Dlamini Thandeka Pam Bambanani High
58 Dlamini Tenele Lindiwe Piggs Peak Central High
59 Dlamini Khanyisile Diandra Mater Dolorosa High
60 Dlamini Londiwe Nomfanelo Hluti Central High
61 Dlamini Ncamiso Henry Ngwane High
62 Dlamini Bongumenzi Jeremiah Ka-Boyce High
63 Dlamini Nobandile Marcia Inyandza High
64 Dlamini Xolani Savey Sisukumile Secondary
65 Dlamini Siyabonga Eugine Nkiliji High
66 Dlamini Silungile Nkosingiphile Litjelembube Secondary
67 Dlamini Mncedisi Mike Mbalenhle Christian Academy
68 Dlamini Noxolo Khanyisile Lamawandla High
69 Dlamini Nomvuyo Precious Hillside College
70 Dlamini Mbalenhle Tekhaya Oslo High
71 Dlamini Bandzile Sizwe Franson Christian High
72 Dlamini Hloniphile Tengetile Nkhungwini High
73 Dlamini Ncobile Masiphula High
74 Dlamini Buhle Handre Lozitha High
75 Dlamini Bongekile Faith Siteki Nazarene High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
76 Dlamini Noncedo Skhulile ST. Francis High
77 Dlamini Noxolo Ngwane High
78 Dlamini Fezile Gcebile Mbuluzi High
79 Dlamini Sphiwo Saddam Jerusalem High
80 Dlamini Nosihle Patricia Etimphisini High
81 Dlamini Lindani Carlos Ekuthuleni High
82 Dlamini Simiso Thabiso Ntshanini High
83 Dlamini Bongiswa Gift Bulembu High
84 Dlamini Gcinekile Nothando Edwaleni High
85 Dlamini Sethabile Nondumiso Inyandza High
86 Dlamini Sibusiso Bonkhe Enhlanganisweni High
87 Dlamini Nothando Bathobile Elangeni High
88 Dlamini Thembela Traesure Hlutse High
89 Dlamini Takhona Silindzile Ka-Shiele High
90 Dlamini Philile Promise Mhlatane High
91 Dlamini Tandzile Tengetile Phonjwane High
92 Dlamini Lomalungelo St. Michaels High
93 Dlamini Siphesihle Chazile Zandondo Lutheran High
94 Dlamini Nokuphila Philile Isicelosethu High
95 Dlamini Colani Etimphisini High
96 Dlamini Thandi Thandokuhle Lamawandla High
97 Dlamini Ncobile Nosipho Swartklip Combined School
98 Dlamini Njabulo Mpendulo Sisukumile Sec
99 Dlamini Sisekelo Mehluko Swazi National High
100 Dlamini Sizwe NgomaneHigh
101 Dlamini Colani Linda Nazarene
102 Dlamini Ayanda Xolile Faith Manzini Nazarene High
103 Dlamini Mancoba Genius Magubheleni High
104 Dlamini Msimisi Nkwene High
105 Dlamini Temalangeni Etimphisini
106 Dlamini Mlamuli Shedrack Mkhuzweni High
107 Dlamini Nothando Vivian Bhunya Usuthu High
108 Dlamini Bongiwe Forunate Nyamane High
109 Dlamini Takhona Temhlanga Evelyn Baring High
110 Dlamini Wendy Phephile Magubheleni High
111 Dlamini Simphiwe Philile U-Tech College
112 Dlamini Sivumelwano Vumani Mhlatane High
113 Dlamini Siyabonga Bethwell Etimphisini High
114 Dlamini Manqoba Ndumiso Our Lady of Sorrows High
115 Dlamini Bongiwe Tholakele Ntshanini High
116 Dlamini Nondumiso Fisiwe Etimphisini High
117 Dlamini Nompumelelo Bonisile Lobamba National High
118 Dlamini Nokuthula Neliswa Moyeni High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
119 Dlamini Pholile Felicity Hlathikhulu Central High
120 Dlamini Nolwazi Nozibusiso Moyeni High
121 Dlamini Nokwanda Thobeka Fonteyn High
122 Dlamini Kholiwe Nomvula Velebantfu High
123 Dlamini Noxolo Khanyisile Lamawandla High
124 Dlamini Londiwe Nomfanelo Hluti Central High
125 Dludlu Ntombikayise Angel Park
126 Dludlu Nonduduzo Mbali Aurora Girls High
127 Dludlu Sizwe Ngwane Central High
128 Dludlu Queeneth Ntombifuthi Mbekelweni Lutheran High
129 Dube Nothando Innocentia Mbalenhle Christian Academy
130 Dube Xolani Vusimuzi Bookville Institute
131 Dube Mduduzi Eugene Eric Rosenberg High
132 Dvuba Zama Millicent Tholimfundo Secondary
133 Dvuba Sanelisiwe Nonhlanhla Masundvwini High
134 Fakudze Meluleki Melo Sinethemba Secondary
135 Fakudze Nomcebo Temantolo Bhunya High
136 Fakudze Xoliswa Nombuso Bambanani High
137 Fakudze Sibusiso Sibonelo Nhletjeni High
138 Fakudze Gcinekile Ncedile Inqubeko Secondary
139 Fakudze Nolungelo Linda Piggs Peak Central High
140 Fakudze Phumlani Mncedzisi Bambanani High
141 Fakudze Thulebona Fikile Mliba High
142 Gadlela Lindelwa Fikile Litjelembube Secondary
143 Gama Doctor Thulane Bambanani High
144 Gama Ndumiso Samuel Elulakeni High
145 Gama Mthunzi Sonnyboy Khuphuka High
146 Gama Sphiwe Nancy Emlalatini Development Centre
147 Gamedze Makhosamahle Faith Phoenix College
148 Gamedze Kwanele Mabhensane High
149 Gamedze Gcinile Millicent Khaliphani Secondary
150 Gamedze Manqoba Lungelo ST. Mary’s High
151 Gina Velephi Gugu Ezindwendweni High
152 Gina Zinhle Lindokuhle Our Lady of Sorrows High
153 Ginindza Luyandza Tandzile Langa JS. High
154 Ginindza Senelisiwe Siyabonga High
155 Ginindza Menzi Jabulani Sigqamise Secondary
156 Ginindza Lindelwa Andile Mhlatane High
157 Ginindza Neliswa Thandoluni Florence Catholic High
158 Ginindza Siyabonga Robert Emvimbeko High
159 Ginindza Nosipho Tikhetsele Lobamba Lomdzala High
160 Ginindza Nothando Agreeneth Mahamba High
161 Groening Mangaliso Cyril St. Pauls Methodist High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
162 Gule Bakhombisile Mhlatane High
163 Gumedze Gcinile Nokwanda Hillside College
164 Gumedze Ndumiso Mfundo Mpofu High
165 Gumedze Samkelisiwe Chamkile U-Tech College
166 Gwebu Siphesihle Nhletjeni High
167 Gwebu Nondumiso Mankayane High
168 Gwebu Siphiwayinkhosi Angel Ntfonjeni High
169 Gwebu Nonsindiso Nonsindiso Etimpisini Central
170 Hlanze Silindzile Nokubonga Oslo High
171 Hlanze Priscila Phindile Bambanani High
172 Hlatjwako Winile Sihle Lozitha National High
173 Hlatshwako Zanele Senamile Dwaleni High
174 Hlatshwako Mavahlangene Siyendzane Pro-Learning High
175 Hlatshwako Sizwe Christ The King
176 Hlatshwako Xolisile Xolisile Manzini Nazarene High
177 Hlatshwayo Primrose Tandzile Mankayane High
178 Hlatshwayo Mfanafuthi Lusito Phumelele International
179 Hlophe Flokker  Linda Bambanani High
180 Hlophe Kholiwe Ongoye Secondary
181 Hlophe Sikhanyiso Quinton Sigcineni High
182 Hlophe Andile Cebile Masibekela High
183 Hlophe Nombuyiselo Bongiwe Hillside High
184 Hlophe Sebenele Judith Dwalile Central High
185 Hlophe Kholiwe Sanele Nyamane High
186 Hlophe Mbalenhle Busisiwe Mhlatane High
187 Hlophe Thandeka Lomachakaza Sigangeni High
188 Hlophe Mlandvo Sicelo Ngwane Park High
189 Jele Busisiwe Mpilolenhle SAIM Christian High
190 Jele Silungile Domnica U-Tech College
191 Jele Lindokuhle Bridget ST. Mary’s High
192 Khaba Nozipho Samkelisiwe Bambanani High
193 Khoza Sinethemba Gucuka High
194 Khoza Lindokuhle Mevas Mhlatane High
195 Khumalo Tholakele Temantungwa Lindile Secondary
196 Khumalo Nombulelo Luyanda Mdzabu Secondary
197 Khumalo Nompumelelo Ntombenhle Sibumbene High
198 Khumalo Sanele Victor Ekuthuleni High
199 Khumalo Phephile Nokulunga Edwaleni High
200 Khumalo Sethu Kholiwe Velebantfu High
201 Khumalo Nikiwe Portia ST. Paul’s Methodist High
202 Khumalo Lindelwe Thandizwi Thembelihle High
203 Kunene Lindelani Thokozani Intonga High
204 Kunene Nobuzwe Nancy Nyamane High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
205 Kunene Winile Angel Maguga Dam High
206 Kunene Nothando Rose Florence Catholic High
207 Kunene Bandile  Charles Entfonjeni National
208 Kunene Nomile Vumile Etimphisini High
209 Kwesaba Nomfundo Tudo St. Phillip’s High
210 Langa Belinda Thembelihle Etimphisini Central
211 Langa Nomvuyo Prisca Velebantfu High
212 Langwenya Nkululeko  Felix KaShiele High School
213 Lokotfwako Bagezile Nozipho Bhunya Usuthu High
214 Lukhele Nokwanda Mbalenhle Christian Academy
215 Lukhele Mpendulo Mfanufikile Bambanani High
216 Lukhele Philani Collen Mhlatane High
217 Lukhele Mokhosonkhe Everlyn Baring High
218 Lushaba Siphesihle Tisuka Amaphisi High
219 Lushaba Sizwe Excellent Oslo High
220 Mabila Mandlenkhosi Ngomane High
221 Mabila Lomthandazo Nkalashane High
222 Mabundza Chingelihle Wandile Nhlanganisweni High
223 Mabuyakhulu Cebisile Bonisile Ndzevane High
224 Mabuza Fisiwe Mary Litjelembube Secondary
225 Mabuza Mamsy Stephine Bambanani High
226 Mabuza Thabani Nkalashane High
227 Mabuza Sakhile Duze High
228 Mabuza Ncobile Happiness Manzini Nazarene
229 Mabuza Lucia Simangele Bambanani High
230 Mabuza Phiwokwakhe Michael Sifiso Mhlume High
APPLICANTS FOR PRIMARY TEACHER’S DIPLOMA
INTERVIEW DATE: 17 APRIL 2018
TIME: 0830 HRS
VENUE: FACULTY OF EDUCATION (LEARNING CENTRE)
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
1 Mabuza Sphesihle Mbali Mbukwane High
2 Mabuza Phumlani Francisco Ekuphakameni Community High
3 Macedo Banele Gifttus Nkalashane High
4 Madonsela Nompumelelo Ncamsile Dwalile Central High
5 Mafu Precious Phelele Nkhungwini High
6 Magagula Mazwi Mirapelo U-Tech College
7 Magagula Thembile Sibongile Igugulesizwe Secondary
8 Magagula Mazwi Justice Emcozini High
9 Magagula Mphumuzi Emmanuel Mhlume High
10 Magagula Tebesutfu Nyakatfo High
11 Magagula Busi Percotia Ngwane Park High
12 Magagula Thandeka Felicia Ngomane High
13 Magagula Nokwanda Luckygirl ST. Philip’s High
14 Magagula Siyabonga Phila Mayflower High
15 Magongo Sisekelo Penwell Mbalenhle Christian Academy
16 Magongo Nontsikelelo Ncobile Siteki Nazarene High
17 Mahlalela Nhlanhla  Senzo Nyakatfo High
18 Mahlalela Sibonelo Nompendulo U-Tech College
19 Mahlobo Samkelisiwe Noncedo Mandulo High
20 Makhanya Welile Tilandzile Evelyn Baring High
21 Makhanya Thabsile Sayinile Nhletjeni High
22 Makhanya Nontobeko Carol Usushwana High
23 Makhubu Lindokuhle Innocentia Evelyn Baring High
24 Malambe Bongiwe Pretty Malibeni High
25 Malandvula Nocolo Ntombikayise Khuphuka High
26 Malaza Maureen Ebenezer High
27 Malinga Noncedo  Nonduduzo Jerusalem High
28 Mamba Thembelihle  Nonsikelelo U-Tech College
29 Mamba Ndumiso Casper Ntonga High
30 Mamba Wendy Thembeka Bambanani High
31 Mamba Nontando Duze High
32 Mamba Samkelisiwe Simphiwe Franson Christian High
33 Mamba Nonsikelelo Tiny U-Tech College
34 Mamba Lungile Nonduduzo Velebantfu High
35 Mamba Linda Siyabonga Free Evangelical Assemblies High
36 Mamba Sibusiso Ali KaLanga High
37 Mamba Sindie Nosipho Bambanani High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
38 Mamba Temaswati Mehlobovu Secondary
39 Mamba Senani Khulekani Bambanani High
40 Mamba Thabiso Samkelo Mayflower Secondary
41 Mamba Nozipho Mavela High
42 Mamba Temantfulini Engudzeni High
43 Mamba Simphiwe Mbekelweni High
44 Manana Nomfundo  Putsu Litjelembube High
45 Manana Londiwe Patience Charles Wesley High
46 Manana Phiwayinkhosi Ntsikelelo Gundvwini High
47 Manana Thandeka  Happiness Lobamba Lomdzala high
48 Mandlazi Noncedo Tandzile Ka-Phunga High
49 Mantimakhulu Sanele  Mthunzi Lamawandla High
50 Mantimakhulu Nokuphiwa Zabenguni Mliba High
51 Manyatsi Bayanda Machawe Sigcineni High
52 Manyatsi Tebenguni Engelo Ngwane High
53 Manyatsi Sibonokuhle Thandeka Khuphuka High
54 Maphalala Pertunia Dumile Chief Jerry Nkosi High
55 Maphalala Melusi Celimpilo Nsongweni High
56 Maphanga Siphamandla  Siphilile Nalithuba Sec
57 Maphanga Sibongile Muntu Dvokolwako High
58 Maphanga Nokulunga Endzingeni Nazarene High
59 Maphosa Setenele Ashia Hillside High
60 Masango Philile Nolwazi Dvokolwako High
61 Maseko Tengetile Gcamile Edzingeni High
62 Maseko Mshiyeni Fanafana Salesian High
63 Maseko Sanele Sonkhe Masundvwini National High
64 Maseko Nonduduzo Siphesihle Mbuluzi High
65 Maseko Samkeliso Thembinkosi Holy Rosary High
66 Maseko Tandzile Nosimilo Florence Catholic High
67 Maseko Nontsetselelo Condile Ndzevane High
68 Maseko Sanele Sonkhe Masundvwini National High
69 Mashilwane Mlungisi Ryan Lobamba National High
70 Masilela Busisiwe Nomvula Sisukumile Secondary
71 Masilela Monde Godfrey Ekudvwaleni High
72 Masimula Sandzisile Sandra Lamawandla High
73 Masina Londiwe Simiso Hillside High
74 Masinga Bongiwe Zimelenhle Mshengu High
75 Masondo Lwazi Brian Masundvwini High
76 Masuku Nothando Litjelembube Secondary
77 Masuku Tshengisile Bukekile Ntshanini High
78 Masuku Mbali Nomthandazo Evelyn Baring High
79 Masuku Phumelele Phumelele Mafucula High
80 Matsaba Senamile Princess Mhlume High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
81 Matsebula Mpilwenhle Mandisa Hermann Gmeiner High
82 Matsebula Nqobile Patience Nkosana High
83 Matsebula Nombulelo Lindelwa Manzini Nazarene High
84 Matsebula Zamakholo Nothando Endzingeni Nazarene High
85 Matsebula Phetsile Rose Bambanani High
86 Matsebula Dumsani Mhlatane High
87 Matsebula Mcolisi David Lomahasha Central High
88 Matsebula Xoliswa Vuyisile Lozitha National High
89 Matsebula Mangaliso Ndumiso DD. Mabuza Comprehensive High
90 Matsebula Permba Loreal ST. Marks High
91 Matsebula Authur Mcebisi Nyamane High
92 Matsebula Nokwanda Sozama High
93 Matsenjwa Silindokuhle Penelope Sozama High
94 Matsenjwa Zinhle Nonduduzo Igugulesizwe Secondary
95 Matsenjwa Nokwanda Shewula High
96 Matsenjwa Lindokuhle Seluleko Ndzevane High
97 Mavimbela Lindelwe Sihle Mhlatane High
98 Mavimbela Sipho Michael Siyelulama High
99 Mavimbela Mpendulo Welcome Simtfolile High
100 Mavuso Qiniso Quinton U-Tech College
101 Mavuso Welile Happiness Sisukumile  Secondary
102 Mavuso Siyabonga Benele Masundvwini National High
103 Mavuso Phiwokuhle Yolanda ST. Theresa’s High
104 Mavuso S’khumbuzo Madoda Bambanani High
105 Mavuso Nkosingiphile  Melusi Ngwane Park High
106 Mavuso Ncobile Lindeni Emagobodvo High
107 Mavuso Lindelwa Nokulunga Engudzeni High
108 Mayisela Nsindiso Eric Nyamane High
109 Mayisela Phiwokwakhe Phiwayinkhosi U-Tech College
110 Mazibuko Nontobeko Delsile Metropolitan College
111 Mazibuko Philile Temphilo Mliba High
112 Mazibuko Nelisiwe Ntombifuthi Edoropeni High
113 Mazibuko Mlamuli Lindumusa Ezulwini Community High
114 Mazibuko Phumlile  Gabsile SAIM Christian High
115 Maziya Thabiso Mncobi Nzongomane High
116 Maziya Anele  Bongekile Peak Central High
117 Maziya Ncane Potane Igugulesizwe Secondary
118 Maziya Celimphilo Mncedisi Ngololweni High
119 Maziya Sanelisiwe Sinakekelwe Ka-Shiele High
120 Maziya Brenda Martha Mbalenhle Christian Academy
121 Maziya Sikhulile Zakithi U-Tech College
122 Maziya Bongiwe Lomahasha High
123 Maziya Boniswa Khabonina ST. Mary’s High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
124 Mbuyisa Nkosingiphile Ntshanini Central High
125 Mdletshe Sipho Maqhawe Fundukwela High
126 Mdlovu Londiwe Sigezile Ngwane High
127 Mdluli Philisiwe Lindiwe Mtshelekwane High
128 Mdluli Sithembile Precious Ezibukweni Secondary
129 Mdluli Siboniso Michael Bambanani High
130 Mdluli Mfundo Bongnkhosi U-Tech College
131 Mdluli Senzo Phiwokwakhe Lozitha National High
132 Mdluli Philani  Sifiso Ndwandwe High
133 Mdluli Bongmuzi Duncan Free Evangelical Assemblies High
134 Mdluli Nokukhanya Mbalenhle Magubheleni High
135 Mdluli Dennis Sandile Madulini High
136 Mdluli Temlandvo Nokwanda Mjingo High
137 Mdziniso Nongcebo Petra Hillside College
138 Mdziniso Sicelo Salebona Hillside College
139 Mhlanga Bonginkhosi Lindokuhle Timphisini High
140 Mhlanga Hlobsile  Tiyandza Shewula High
141 Mhlanga Thabani Mpendulo Nyamane High
142 Mhlanga Nomafrica Lindiwe Evelyn Baring High
143 Mhlongo Gcinile Charity Ncakini Secondary
144 Mhlungu Nokuphila Nozipho Bambanani High
145 Mkhabela Sphesihle Gift Franson Christian High
146 Mkhatshwa Makhosonkhe Moyeni High
147 Mkhonta Simphiwe Gift Mbalenhle Christian Academy
148 Mkhonta Nonduduzo Lindokuhle Ndlela High
149 Mkhonta Siphiwayinkhosi Etimphisini High
150 Mkhonta Nomcebo Sibekezele Endzingeni Nazarene High
151 Mkhontfo Sonboy Entfonjeni National
152 Mkhonto Bongiwe Tengetile Takheni Secondary
153 Mkhulisi Welile Nhlangano Central High
154 Mkhwanazi Qondile Bambanani High
155 Mkhwanazi Nomkhosi Nothando Bambanani High
156 Mlotsa Nozipho Ntombemhlophe Mkhuzweni High
157 Mmema Sebenele Rose Hluti Central High
158 Mncina Ayanda Tracy Hluti Central High
159 Mndzebele Nontobeko Hlengiwe Siyabonga High
160 Mndzebele Tekukhanya Thandeka Dwalile Central High
161 Mngometulu Nokwanda Zanele Igugulesizwe Secondary
162 Mngometulu Bongiwe Ntombimpela Mbalenhle Christian Academy
163 Mngometulu Ndumiso Nkosinathi Lozitha National High
164 Mngometulu Simangele Hlutse High
165 Mngometulu Banele Nkululeko Lubuli High
166 Mngometulu Calisile Khulile Sigqamise Secondary
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
167 Mngometulu Benele Majahonke Fundukuwela High
168 Mngometulu Khethizwe  Khulekani Sibetsaphi High
169 Mngomezulu Siphosethu Njabuliso Siteki Nazarene High
170 Mngwambi Mbuso Joseph Vuvulane High
171 Mnisi Fezile Alucia MC. Zitha Combined High
172 Mnisi Goodness Shewula High
173 Mohale Mvuselelo Wakhile Fundukuwela High
174 Mohale Fisiwe Wendy Herefords High
175 Motsa Zanele Nokuthula Bambanani High
176 Motsa Sibongile Nonhlanhla Bambanani High
177 Motsa Njabulo Phumelela Tikhuni High
178 Motsa Lindokuhle Khayelihle Nkonyeni High
179 Motsa Sinakekele Mhlumeni High
180 Motsa Nosipho Bonakele Mpaka High
181 Motsa Mncedisi Fundi Phonjwane High
182 Motsa Sibongeleni Temavulane U-Tech College
183 Mpanza Simphiwe Bambanani High
184 Mpanza Sipho Eric Moyeni High
185 Mphila Zandile Phindile Nkhaba High
186 Msane Khangezile Ntombemhlophe Siphofaneni High
187 Msibi Nompilo Wendy Bambanani High
188 Msibi Mayenziwe Ngcoseni Central High
189 Msibi Samkeliso Banele Motshane High
190 Msibi Wandile Ndumiso Nyamane High
191 Msibi Sipho Junior Swazi National High
192 Mthembu Zethu Setsabile Mhlume High
193 Mthimkhulu Khanya Nkosephayo Ndlela Secondary
194 Mtsetfwa Banele Knowledge U-Tech College
195 Mtsetfwa Ncomile Sitakele Manzolwandle Secondary
196 Mtsetfwa Sphamandla Nyamane High
197 Mtsetfwa Thembelihle Mbukwane High
198 Mvalo Machawe Bhekumuzi Moyeni High
199 Mvila Simsile Bongiwe Manzini Nazarene High
200 Mvubu Hloniphile Yenzekile Our Lady of Sorrows High
201 Mwelase Tandzile Mandisa Dlomodlomo Secondary
202 Myeni Vusi Siboniso Isicelosethu High
203 Myeni Siphephile Precious Evelyn Baring High
204 Ncongwane Qiniso Ncamiso Etimphisini High
205 Ncube Nosimilo Precious Ngcoseni Community High
206 Ndeve Dercio Ndumiso Mdzimba High
207 Ndlangamandla Ayanda WEM School
208 Ndlangamandla Nolwazi Bambanani High
209 Ndlangamandla Sayinile Bambanani High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
210 Ndlangamandla Nokubonga Amadlelo Aluhlaza High
211 Ndlangamandla Siphelele Happiness Etimphisini High
212 Ndlangamandla Meluleki Anxious Ebenezer High
213 Ndlangamandla Sihle Welile Evelyn Baring High
214 Ndlovu Seluleko Mncedisi Mhlume High
215 Ndlovu Manqoba Thembinkosi Eric Rosenberg High
216 Ndwandwe Lungelo Mpofu High School
217 Ndzabandzaba Nontsikelelo Buyisile Nyakatfo High
218 Ndzinisa Siphiweyinkhosi Lindelihle Evelyn Baring High
219 Ndzinisa Sibongiseni Foster Engudzeni High
220 Ndzinisa Lungile Nontsetselelo Hillside College
221 Ndzinisa Vumile Patience ST. Theresa’s High
222 Ndzinisa Hlanganisa Boy Moyeni High
223 Ndzinisa Lungile Nontsetselelo Hillside College
224 Ngcamphalala Njabulo Happy Dwaleni High
225 Ngcamphalala Ncamiso Senzo Litjelembube Secondary
226 Ngcamphalala Sinokuhle Lenhle Duze High
227 Ngcamphalala Siyabonga Mbalenhle Christian Academy
228 Ngcamphalala Fezile Mbekelweni High
229 Ngomane Nomfundo Lomahasha Central High
230 Ngozo Vuselelo Sigcineni High
APPLICANTS FOR PRIMARY TEACHER’S DIPLOMA
INTERVIEW DATE: 18 APRIL 2018
TIME: 0830 HRS
VENUE: FACULTY OF EDUCATION (LEARNING CENTRE)
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
1 Ngubeni Sibusiso Brian Sebenzakanzima Secondary
2 Ngwenya Mbalenhle Ruth ST. Theresa’s High
3 Ngwenya Gugu Gundvwini High
4 Ngwenya Luyanda Setsabile Dlomodlomo Secondary
5 Ngwenya Sphesihle Tengetile Nyamane High
6 Ngwenya Mphilisi Franson Christian
7 Ngwenya Qiniso Boyzee Mhlatane High
8 Ngwenya Zwelethu  Selby Ekuthuleni High
9 Nhlabatsi Samkelisiwe Hleliswa Sigcamise Secondary
10 Nhlabatsi Fikile Zinhle Langa JS.
11 Nhlabatsi Girly Free Evangelical Assemblies High
12 Nhleko Badelisile Lubhoko High
13 Nhleko Nonsikelelo  Ntombifuthi Mphelandzaba High
14 Nkambule Sibonalaliso Fana Ntfonjeni National High
15 Nkambule Nonduduzo Inqubeko Secondary
16 Nkambule Mphumelelo Gift Lesiba Secondary
17 Nkambule Mphikeleli Mvimbi Lechwelight High
18 Nkambule Gcwalisile Ebenezer FEA High
19 Nkambule Tebesutfu Nosisa Ka-Boyce High
20 Nkambule Nonhlanhla Jabu Nsukumbili High
21 Nkambule Nonduduzo Badelisile Nyatsini High
22 Nkambule Wandile Babili Mhubhe High
23 Nkambule Nkosingiphile Charles Nhlangano Central High
24 Nkambule Noncedo Bongesethu Zandondo Lutheran High
25 Nkambule Mxolisi Timothy Ka-Schiele High
26 Nkambule Thando Mndeni Mhlume High
27 Nkambule Xoliswa Sivuyile Mbukwane High
28 Nkhambule Thembekile Mhlume High
29 Nkosi Ntombikayise Precious Chief Funwako Secondary
30 Nkwanyana Nosihle Ayanda Hillside High
31 Nsibande Lindelani Philani Ndlela Secondary
32 Nsibande Lunga Xolani Mbalenhle Christian Academy
33 Ntimane Bongiwe Litjelembube Secondary
34 Ntsenane Nozipho Nonhlanhla Masundvwini National High
35 Ntshalintshali Muziwakhe Martin Enhlanhleni Secondary
36 Ntshangase Sizakele Precious Nyetane High
37 Ntshangase Nelisiwe Sikhulile Charles Wesley High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
38 Ntsomele Tekhaya  Precious Nyetane High
39 Ntuli Baphiwe Lindelwa Ekulindeni High
40 Nxumalo Nokulunga Nosipho Bambanani High
41 Nxumalo Sifeziwe Gift Dingukwazi High
42 Nxumalo Bonginkosi Elijah Sibumbene High
43 Nxumalo Phetsile Patience Bambanani High
44 Nxumalo Lindokuhle ST. Mary’s High
45 Nxumalo Nontsetselelo Ponono Mliba High
46 Nxumalo Hlobsile Angel Mjingo High
47 Nxumalo Nolwazi Bridget Our Lady of Sorrows High
48 Nxumalo Mlamuli Cyprian Ebenezer High
49 Nxumalo Phetsile Swazi National High
50 Nyatabo Gugu Tabo Etimphisini High
51 Nyaweni Nomvuyo Vuyisile Ndzevane High
52 Nyoni Mcebo Trinity Ngomane High
53 Nyoni Samkelisiwe Temaswati Mhlume High
54 Nzima Simphiwe Innocent Nyamane High
55 Nzima Nhlanhla Arthur Lozitha National High
56 Nzima Nontsikelelo Gcinwayinkhosi Nyamane High
57 Nzima Bonakele  Ntombisibili Londunduma High
58 Phiri Happy Sitakele Sisukumile Secondary
59 Phungwayo Preciuos Nomcebo Litjelembube Secondary
60 Phungwayo Mfanelo Thabiso Gundvwini High
61 Qwabe Ndlelayenkosi Phinda Metropolitan College
62 Sampa Chengo Chichi S. Evelyn Baring High
63 Seyama Simphiwe Herald Mbekelweni High
64 Seyama Senzo Maxwell Inyandza High
65 Shabangu Lungile Buyile Mlomokazulu High
66 Shabangu Muhle Mpendulo Lugebhuta High
67 Shabangu Samkeliso Samkelo Maguga Dam High
68 Shabangu Thokozani Ntsinini High
69 Shabangu Zodwa Andile WEM School
70 Shabangu Siphiwe Nkiliji High
71 Shabangu Yenzokuhle Nkosingivile Hosea High
72 Shabangu Sikhanyiso Ntokozo Etimphisini High
73 Shabangu Ayanda Lindelwa Mjingo High
74 Shiba Temakhwanati Londunduma High
75 Shoba Nolungelo Tengetile ST. Theresa’s High
76 Shongwe Lindiwe Bambanani High
77 Shongwe Andile Temaswati Bambanani High
78 Shongwe Sikhumbuzo Fan-Fan Sigcaweni High
79 Shongwe Nomcebo Magwegwana High
80 Shongwe Sihle Nomvula Hillside College
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
81 Shongwe Gcinile Rachel ST. Mary’s High
82 Shongwe Dumile Fisokuhle ZB. Kunene Secondary
83 Shongwe Setsabile Tracey Litjelembube Secondary
84 Shongwe Samkeliso Nomcebo Ndzevane High
85 Shongwe Tandzile Temabhengeta Hillside High
86 Shongwe Mndeni Mfanufikile Inqubeko Secondary
87 Shongwe Nokuphila Simangele Bambanani High
88 Shongwe Ncobile  Sihle Mayiwane High
89 Shongwe Gabsile Nomcebo Siphofaneni High
90 Shongwe Nontsetselelo Nonsikelelo Mayiwane High
91 Shongwe Lungelo Brian Litjelembube Secondary
92 Shongwe Nonsikelelo Khulile Ezibukweni Secondary
93 Shongwe Sidumo Mayibongwe Nhletjeni High
94 Shongwe Temagcino Nonkululeko Franson Christian High
95 Shongwe Lungelo Herefords High
96 Shongwe Nothando Precious Ekukhanyeni High
97 Shongwe Gcebile Ruth Dvokolwako High
98 Shongwe Gabsile Nomcebo Siphofaneni High
99 Shongwe Gcebile Ruth Dvokolwako High
100 Shoyisa Mayibongwe Sbonelo Ngwane Park High
101 Sibandze Bongani Mfundo Free Evangelical Assemblies High
102 Sibandze Charles Mkhulisi Mayiwane High
103 Sibandze Ncobile Bongiwe Bhunya Usuthu High
104 Sibandze Michael Sibovu High
105 Sibandze Vusani Mduduzi Hosea High
106 Sibiya Mlungisi Nkosinathi Edwaleni High
107 Sifundza Mangaliso Lusoti High
108 Sifundza Bongani Senzo Shewula High
109 Sifundza Thembelihle Vumile Lomahasha Central High
110 Sifundza Sikhulile Inyandza High
111 Sifundza Sinenkhosi Lihle Dvokolwako High
112 Sigwane Tebenguni Takhona ST. Theresa’s High
113 Sihlongonyane Lindokuhle Bongiwe Bambanani High
114 Sihlongonyane Fundimpilo Goodness Siteki Nazarene High
115 Sikhondze Thando Mlomokazulu High
116 Sikhondze Mzamo Stewart Duze High
117 Simelane Tenkhosi Paullet Hillside College
118 Simelane Philisile Siyabonga Bambanani High
119 Simelane Sijabulile Litjelembube Secondary
120 Simelane Vamsile Zinhle Ngomane High
121 Simelane Mlamuli Bambanani High
122 Simelane Nhlakanipho Ebenezer High
123 Simelane Tebenguni Zandondo Lutheran High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
124 Simelane Njabulo Leeto WEM School
125 Simelane Nonjabulo Nondumiso Nyamane High
126 Simelane Vuselani Promise Nhletjeni High
127 Simelane Nosihle Precious ST. Theresa’s High
128 Simelane Khethukuthula Angel Ekukhanyeni High
129 Simelane Nhlakanipho Ndwandwe High
130 Simelane Danky Mtjali Free Evangelical Assemblies High
131 Simelane Simphiwe Witness Pro-Learning High
132 Simelane Thandeka Magubheleni High
133 Simelane Ndumiso Lawrence Ebenezer High
134 Simelane Khanyisile Siphiwayinkhosi Mhlahlo High
135 Simelane Makhosonke Sbongakonke Intonga High
136 Simelane Wakhe Makadunyiswe Mantambe High
137 Simelane Mpendulo Ntsikayebenguni Salem High
138 Simelane Lindelwa Tebenguni Ekuthuleni High
139 Simelane Sipho Nhlakanipho Edwaleni High
140 Simelane Nchubeko Siyabonga Elangeni High
141 Simelane Sethabile Florence Christian Academy
142 Simelane Nolwazi Thembelihle High
143 Simelane Lutho Mantambe High
144 Simelane Mercy Wenzile Ngwane High
145 Simelane Zwakele Lydia St. Phillip’s High
146 Sithole Nhlanhla Mbuso Denver Secondary
147 Siyaya Lerato Our Lady of Sorrows High
148 Smith Zaan Stanford Ekukhanyeni High
149 Soko Thobile Patience Hillside College
150 Soko Lindokuhle Temangcamane Hillside High
151 Soko Celimphilo Bubu Mankayane High
152 Tfwala Siyabonga Sabelo Lubelo Secondary
153 Tfwala Simile  Lihle Nyakatfo High
154 Thobela Nomfundo Sinethezekile High
155 Thwala Thabiso William Cefups Academy
156 Thwala Nonsikelelo Siphofaneni High
157 Tsabedze Witness Lindelwa Bambanani High
158 Tsabedze Nombuso Patience Sindiso Bambanani High
159 Tsabedze Condile Patricia Bambanani High
160 Tsabedze Thabile  Florence Etimphisini Central
161 Tsabedze Noncedo Siphasha Hillside College
162 Tsabedze Zanele St. Michaels High
163 Tsabedze Mancoba Victor Ekuphakameni Community High
164 Tsabedze Nelile Vuvulane High
165 Tsabedze Sandziso Zweli T.M. Letlhake Secondary
166 Tsabedze Sibusiso Nkosinathi Christ the King High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
167 Tsabedze Khulekani Fundukuwela High
168 Tsabedze Sandile Mzwandile Mambane High
169 Tsela Mkhuleko Innocent Lozitha National High
170 Vernold Robbie Lethokuhle Elangeni High
171 Vilakati Khetsiwe  Nolwazi Amadlelo Aluhlata Sec
172 Vilakati Phumelele Lendelwe Hillside High
173 Vilakati Nqobile Thobile Amadlelo Aluhlaza High
174 Vilakati Nothando Faith Egebeni High
175 Vilakati Nothando Nozipho Bambanani High
176 Vilakati Phiwokwakhe Nokwanda Lozitha National High
177 Vilakati Samkelo Ngwane Central High
178 Vilakati Nontobeko Siphofaneni High
179 Vilakati Felix Ntokozo Mpofu High
180 Vilakati Phetsile Brilliance Swazi National High
181 Vilakati Bafana Benkhosi Ndzangu Lutheran High
182 Vilakati Ayanda Sheirly Ngcoseni High
183 Vilane Nhlanganiso Nyaniso Lubhoko School
184 Vilane Nonsikelelo Philile Bambanani High
185 Xaba Njabulo Mzwandile Magwegwana High
186 Xaba Bongekile Emelda Langa JS. High
187 Xaba Sipho Muzi Herefords High
188 Zondo Mduduzi Vincent Velebantfu High
189 Zulu Lwazi Thembeka SEN Secondary
190 Zungu Siphiwayinkhosi Simphiwe ST. Paul’s Methodist High
191 Zwane Sibongile Magcina Ekuphakameni Community High
192 Zwane Mncedisi Maxwell Mkolishi Secondary
193 Zwane Mnakekeli David Bambanani High
194 Zwane Khayalethu Calvin Swazi National High
195 Zwane Phindile Philisiwe Mhlatane High
196 Zwane Mancoba Michael Elangeni High
197 Dladla Temukelo Thobile Mbekelweni High
198 Dlamini Goodness Senanile Lozitha High
199 Dlamini Samkeliso Mangaliso Mhlatane High
200 Dlamini Siphamandla Endzingeni Nazarene High
201 Dlamini Welile Fisiwe ST. Theresa’s High
202 Dlamini Ndumiso Bhekithemba Ngcoseni Central High
203 Dlamini Lungelo Wakhile Matsetsa Nazarene High
204 Gamedze Manqoba Lungelo ST. Mary’s High
205 Gumbi Noxolo Iris Oslo High
206 Hlatshwako Sandile Sebenele Swazi National High
207 Hlophe Thobani  Joshua Ka-Shali Pro-Learning
208 Kunene Mbuso Banele Edwaleni High
209 Lukhele Tandzile  Maureen Mjingo High
No. LAST NAME FIRST NAME NAME OF FORMER SCHOOL
210 Mabaso Mukelwe Senani Ekuphakameni Central High
211 Masango Thandekile Zodwa Mpofu High
212 Matsebula Nobuhle Zama Mayiwane High
213 Mavundla Sozabile Kevin Matsetsa High
214 Maziya Fundzisiwe Senelisiwe ST. Francis High
215 Mdlangathi Celiwe Thandazile Ndzevane High
216 Mkhabela Sabelo Velifile Gudvwini High
217 Mlotshwa Nombuso Dvokolwako High
218 Motsa Cedusizi Welile Mkhuzweni High
219 Ndlangamandla Clepton Mahhamu Ngololweni High
220 Nhlabatsi Mnelisi Jordan Lubombo Central High
221 Nhlabatsi Siphesihle Snokuhle U-Tech College
222 Nkambule Noncedo Bongesethu Zandondo Lutheran High
223 Nkambule Simphiwe Samkeliso Mankayane High
224 Shongwe Lungelo Herefords High
225 Shongwe Somandla Lobamba National High
226 Shongwe Skholiwe Khetsiwe Etimphisini High
227 Sibandze Meshack Majaha Ekuthuleni High
228 Sibandze Thembekile Jabulile Ngwane Central High
229 Simelane Sinenhlanhla Sanele Moyeni High
230 Sithole Carol Malibongwe Lozitha National High
231 Sikhosana Fundile Mellisa St. Michaels High