APPLICANTS FOR PRIMARY TEACHERS DIPLOMA

 

Interview Date: 19th April, 2016

 

Time: 0830hrs

 

Venue: Faculty of Education

 

NO. SURNAME              NAMES            NAME OF SCHOOL
1 Bhembe Saneliswa Temantweni Ekuthuleni High School
2 Biyela Dinhle Sihle Siteki Nazarene High School
3 Bulunga Wandile Sigwili Purity High School
4 Bulunga Simangele Happiness Siphofaneni High School
5 Chirwa Thandiswa Ayanda Mhlatane High School
6 Dladla Dudu Our Lady of Sorrows High School
7 Dladla Ncedo Knowlen Magubheleni High School
8 Dlamini Angel Mbali Fundukuwela High School
9 Dlamini Mandlakhe Gija Emkhuzweni High School
10 Dlamini Siphamandla Morris Nyamane
11 Dlamini Khulile Temalangeni Mpaka High School
12 Dlamini Phindile Makhonza High School
13 Dlamini Senamile Pholiswa Siteki Nazarene High School
14 Dlamini Gcina Bonkhe Mhlatane High School
15 Dlamini Nomalungelo Pertunia Hillside College
16 Dlamini Khethukuthula Constance St Joseph’s High School
17 Dlamini Sitjeliwe Daniel Ntshanini High School
18 Dlamini Nokwanda Zinhle Kalamdladla High School
19 Dlamini Thando Jeffrey Engudzeni High School
20 Dlamini Sihle Evelyn Baring High School
21 Dlamini Sukoluhle Nqobo St Michaels High School
22 Dlamini Bindzile Temalangeni Magwegwana High School
23 Dlamini Samketi Bambanani High School
24 Dlamini Sifiso Yenziwe Nhletjeni High
25 Dlamini Khanyisile Hlobsile Ndlela Secondary School
26 Dlamini Noncedo Nomthandazo ka-Boyce High School
27 Dlamini Nonhlanhla  Eunice Ekukhanyeni High School
28 Dlamini Sabelo  Comfort Mpompota High School
29 Dlamini Siphindeleni Gcinaphi Sobokazana High School
30 Dlamini Thabani Esandleni High School
31 Dlamini Sandile Siphephelo Siphofaneni High School
32 Dlamini Sicelo Celani Edoropeni High School
33 Dlamini Sandile Phindokuhle Phonjwaneni High School
34 Dlamini Sibusiso Zwelihle Malunge High School
35 Dlamini Chazile TemaSwati Salem High School
36 Dlamini Phephile Nomcebo Etimphisini Central High School
37 Dlamini Phetselile Gcinaphi Hillside kalabotsibeni High School
38 Dlamini Melusi Mater Dorolosa
39 Dlamini Phindile Cebsile Nhletjeni High School
40 Dlamini Ntokozo Mfanfikile Jericho High School
41 Dlamini Sijabulisile Temalangeni Etimphisini Central High School
42 Dlamini Ncobile Temhlanga Moyeni High School
43 Dlamini Sincedzile Prayer St Christopher High School
44 Dlamini Prince BoyBoy Esingangeni High School
45 Dlamini Gcinile Phethile Ingwavuma High
46 Dlamini Ncamiso Goodwill Mpolonjeni High
47 Dlamini Lucky Ebenezer High
48 Dlamini Tivamile Tengetile Gundvwini High
49 Dlamini Luyanda Setsabile Hluti Central High
50 Dlamini Sebentile Thobile ST Theresa’s High
51 Dlamini Alexandra Nonjabulo Mkhuzweni High
52 Dlamini Prince BoyBoy Esingangeni High School
53 Dlamini Simisosenkhosi Mhlume High School
54 Dlamini Nsindiso Brian Mhlume High School
55 Dlamini Wendile Princess Evelyn Baring High School
56 Dlamini Lihle Ivoc Salem High School
57 Dlamini Zwakele Thantazo Mhlatane High School
58 Dlamini Calisile Emmah Lombono Mhlatane High School
59 Dlamini Alex Thembela Ngwane Central High
60 Dlamini Mbuso Bongi Ebenezer High School
61 Dlamini Nolwazi Thembelihle High School
62 Dlamini Senzo Mabhensane High
63 Dlamini ZamaHlubi Magubheleni High School
64 Dlamini Sebenzile Precious Nhlangano Central High School
65 Dlamini Nomthandazo Gabisile Emagobodvo High School
66 Dlamini Sibusiso Mfan’zile Ebenezer High School
67 Dlamini Babazile Jabulisile Timphisini High School
68 Dlamini Qhawe Masheshisa Mathews Phosa College
69 Dlamini Simiso Brian Mhlatane High School
70 Dlamini Lwandze Ka-Shiele High
71 Dlamini Qhawe Masheshisa Mathews Phosa College
72 Dlamini Ntsetselelo Nakile Ensingweni High School
73 Dlamini Makhosazane Gcinile Peak Central High
74 Dlamini Mzamo Vusumuzi KaBoyce High School
75 Dlamini Khombisile Senteleni Ligugu Secondary School
76 Dlamini Mfanzile Sicelo Nyakatfo High School
77 Dlamini Ncediwe May Ndzevane High School
78 Dlamini Tsepo Zandile Manzini Nazarene High
79 Dlamini Tsepo Zandile Manzini Nazarene High
80 Dlamini Buhlebekukholwa Evelyn Baring High School
81 Dlamini Wenzile Nompendulo Mdzili Secondary
82 Dlamini Vusi Sibusiso Peak Central High School
83 Dlamini Zweli Michael Mpuluzi High School
84 Dlamini Tengetile Rose Duze High School
85 Dlamini Banele Ncamiso Amandlethu High School
86 Dlamini Sigcino Siyabonga Isicelosethu High School
87 Dlamini Silungelwe Phiwokuhle Hillside College
88 Dlamini Tenele Florence Chief Funwako Secondary
89 Dlamini Sibonganangaye Muzi Mater Dolorosa High School
90 Dlamini Prisca Tengetile Osuthu Methodist High
91 Dlamini Sebentile Innocentia Cheshire Abet High
92 Dlamini Sanele Sizwe Bambanani High
93 Dlamini Nomcebo Treasure Lubhoko High School
94 Dlamini Noncedo Khulile Lobamba Lomdzala
95 Dlamini Nathi Samuel Elulakeni High
96 Dlamini Lungisile Charity Nyamane High
97 Dlamini Malungisa Stephen Franson Christian High
98 Dlamini Lidokuhle Valencia Mjingo High
99 Dlamini Machawe Nkosinathi Ngwane Park High
100 Dlamini Nondumiso Nkonzo Siteki Nazarene High
101 Dlamini Lungile Thabisile Ngomane High
102 Dlamini Thembela Faith Hillside High
103 Dlamini Mfanukhona Bizzah Mhlume High
104 Dlamini Ntombizodwa Sanelisiwe Ekudvwaleni High
105 Dlamini Temasiko Ngwane Central High
106 Dlamini Ncobile Temhlanga Moyeni High
107 Dlamini Phindokuhle Ekubongeni High
108 Dlamini Babazile Jabulisile Timphisini High
109 Dlamini Siphesihle Ebenezer High
110 Dlamini Mpendulo Sambulo Endzingeni High
111 DLAMINI ZWAKELE NTFOMBILENHLE Ubombo Technical
112 DLAMINI BONGIWE SIHLE Lozitha High
113 DLAMINI SHYLOCK MANCOBA Bambanani High School
114 DLAMINI TEMALANGENI FELICIA Ekuphakameni High
115 DLAMINI PHEPHILE NCEDIWE St Annes High School
116 DLAMINI GCINA SANELE Florence High
117 DLAMINI ZIYANDA SANELISIWE Mpuluzi Secondary
118 Dludlu Hloniphile Thembelihle High
119 Dube Innocentia Lamlile Swazi National High
120 Dube Nondumiso Zamokuhle ST Theresa’s High
121 Dube Jabulile Precious Hillside High School
122 Dube Jabulile Precious Hillside High School
123 Dube Innocentia Swazi National High
124 FAKUDE SPHEPHILE PROSPERITY Dingukwazi High
125 Fakudze Bonginkosi Mfan’fikile Sibovu High School
126 Fakudze Yandiswa Samora Ekudvwaleni High
127 Fakudze Mndeni Simanga Mbukwane High
128 Fakudze Nokuphila Lwethu Nhletjeni High
129 Fakudze Nozipho Seluliwe Ngcoseni central High
130 Gama Mzwandile Nsukumbili High
131 Gama Bongakonkhe Mayibongwe Mbalenhle Christian High
132 Gama Nontobeko Precious Sigcineni High
133 Gamedze Nombuyazwe Hillside kalabotsibeni High
134 Gamedze Nondumiso Gloria Siteki Nazarene High
135 Gamedze Samkelisiwe Engudzeni High
136 Gamedze Thanducolo Mandlenkhosi Mabhensane High
137 Gamedze Delisa Lamawandla
138 Gamedze Nosipho Charity Velebantfu High
139 Gamedze Mancoba Sikhusho Sitsatsaweni High
140 Ginindza Andile Thandeka Moyeni High
141 Ginindza Zakhele Gift Ekuthuleni High School
142 Ginindza Phumelele Edmund Ekukhanyeni High
143 Groening Mangaliso Phumelela Vulamasango High
144 Gumbi Phumlani Elangeni High
145 Gumedze Colani Lugcobo Ngwane Park High School
146 Gwebu Xolile Nomcebo Langa High
147 Gwebu Mlamuli Franson  Christian
148 Gwebu Phumlani Njabulo Bambanani High
149 Gwebu Mlandvo Chriss Mandlangempisi High
150 Hadzebe Nokwanda Temashiya Hillside College
151 Hillary Willard Ka-Shiele High
152 Hlandze Xolani Engudzeni High School
153 Hlandze Tandzile Siphesihle Ntshanini Central High
154 HLANZE FIKELEPHI NOTHANDO Mpompotha High
155 HLANZE BHEKINKHOSI FANFAN Mpompotha High
156 Hlatshwako Alfred Sunday Herefords High
157 Hlatshwayo Nontobeko Shongwe Oslo High
158 Hlatshwayo Bongani Gift Eric Rosenberg High
159 Hlongwane Gcinile Lubombo Central High
160 Hlophe Nompumelelo Joyce Mantambe High
161 Hlophe Goodness Kholiwe Zamani High
162 Hlophe Siboniso Sifiso Ngwane Central High
163 Hlophe Mzwandile Sizwe Swazi National High
164 Hlophe Ncamiso Mancoba Manzini Central High
165 Hlophe Xolani Drake Makhosini High
166 Hlophe Phumele Candy Mhlume High
167 Hlophe Bongani Melusi Hlutse High
168 Hlophe Ncamiso Mancoba Manzini Central High
169 Hlophe Phelele Allen Endzingeni High School
170 Jele Precious Nondumiso St Annes High
171 Khanyile Patience Lindokuhle kaBoyce High
172 KHESWA NONKULULEKO Bambanani High School
173 Khoza Mduduzi Ngomane High School
174 Khoza Nontsikelelo ST Pauls High
175 Khoza Nokuthula Withney Evelyn Baring High
176 Khoza Nokuthula Withney Ekudvwaleni High
177 Khumalo Nonhle Temlandvo Ntjanini High
178 Khumalo Simangele Vuyisile Velebantfu High
179 Khumalo Sithembile Happiness Nyamane High
180 Khumalo Thembinkosi Olof Mlumati High
181 KHUMALO BAXOLISILE HLOBSILE Hillaria Mthethwa Secondary
182 Khumalo Zandile Siphesihle KaShiele High
183 Khumalo Thembinkosi Olof Mlumati High
184 Khumalo Makhosi Nokuthula High School
185 Khumalo Sifiso Armistice Emvimbeko High
186 Khumalo Sifiso Lubuli High
187 Khumalo Felicity Gugulethu St Pauls Methodist High
188 Kunene Sikhumbuzo Melusi St Pauls Methodist High
189 Kunene Temphilo Salusiwe Mhlatane High
190 Kunene Lindokuhle Tematimandze Ezulwini Community
191 Kunene Gcina Nkwene High
192 Kunene Zandile Evelyn Baring High
193 Kunene Nokuphiliswa Badelisile Ntshanini Central High
194 Kunene Simanga Mlunjana Etimphisini Central High
195 Kunene Gcinile Ntombikayise Edwaleni High School
196 Kunene Pinky Gcebile Ekuthuleni High School
197 Kunene Phumelele Bagezile KaPhunga High
198 Kunene Thamsanqa Manzini Nazarene High
199 Kunene Ntokozo Malunge High School
200 Kunene Simphiwe Nosipho Matsetsa Nazarene H/S
201 Kunene Simanga Mlunjana Etimphisini Central H/S
202 Lokotfwako Nosimilo Nothando Nhlangano Central H/S
203 LUKHELE THABO Edwaleni High
204 Lukhele Gcina Wonderboy Nyamane H/S
205 LUKHELE NOLWAZI ZODWA Gundvwini High
206 Lukhele Ncobile  Cecilia Endzingeni H/S
207 Lukhele Fisiwe Khulile ST Anne’s High
208 Lukhele Lungile Babhekile Sigweje High School
209 Lukhele Innocentia Mhlume High School
210 LULANE SITHEMBILE PRIDE Kaphunga High School
211 Mabe Siboniso Siyanda St Marks High School
212 Mabuza Nontobeko Ekudvwaleni H/S
213 Mabuza Baphelele St John Bosco H/S
214 Mabuza Lucia Simangele Bambanani High
215 Mabuza Phila Prince Mbukwane High School
216 Mabuza Andile Ronald Egebeni H/S
217 Matsebula Ayanda Lovington Mabhensane High